نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرصت ها و چالش های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 67-86

10.22084/smms.2021.21020.2523

خدیجه پورذبیح سرحمامی؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی