نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل محیطی موثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی