نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 29-40

10.22084/smms.2019.17945.2288

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی