نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 53-64

10.22084/smms.2020.20702.2498

اکرم شعبانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فریده هادوی


2. طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 11-27

10.22084/smms.2016.1608

فرشته کتبی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد حسین رضوی؛ نصرالله سجادی


3. تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 73-90

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی


4. بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان