نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل زیرساخت فناوری اطلاعات از دید خبرگان در سازمان‌های ورزشی

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 37-50

10.22084/smms.2020.20095.2458

محبوبه جعفرزاده؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری