نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 55-66

10.22084/smms.2019.17115.2242

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت