نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 93-109

10.22084/smms.2020.21606.2585

احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور؛ رضا حیدری؛ محمدرضا یوسفی