نویسنده = غلامرضا شعبانی بهار
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


2. مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-41

خاطره جماعت؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


3. تعیین رابطه بین سکوت سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-61

غلامرضا شعبانی بهار؛ اعظم شریفی اسکندری


4. نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-79

غلارضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


5. رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-91

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمد زمان کونانی