نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. پیشامدها و پیامدهای توسعه سواد حرکتی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/smms.2022.25498.2990

عباس صادقپور؛ مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده؛ نسرین عزیزیان کهن


2. تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 123-132

10.22084/smms.2020.21972.2633

فرهاد فتحی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ مظفر یکتایار


4. تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 73-81

10.22084/smms.2018.15691.2161

محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی


5. بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 ( خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 73-84

مهرداد محرم زاده؛ شهروز غایب زاده؛ سخاوت توکلی انگوت