نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
2. انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 105-116

فرزاد غفوری؛ رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی