نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی)

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23056.2729

مهناز گل گلی؛ محمد کشتی دار؛ زهراسادات میرزازاده؛ رضا حیدری


2. رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 11-19

سیده عذرا میر کاظمی؛ محمد کشتی دار؛ زکیه حیدری