نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 123-132

10.22084/smms.2020.21972.2633

فرهاد فتحی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ مظفر یکتایار


2. تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 73-81

10.22084/smms.2018.15691.2161

محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی