نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 27-36

اسماعیل شریفیان؛ منصور فیروزی؛ ابراهیم محمدعلی نسب؛ زینب محمدعلی نسب