نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل پیش بینی حضورمجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 65-78

10.22084/smms.2017.15010.2123

حامد عبدی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان