نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.22916.2714

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


2. موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 73-83

10.22084/smms.2016.1613

محمد حسین یوسفی زرندی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


3. رابطة بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 27-36

اسماعیل شریفیان؛ منصور فیروزی؛ ابراهیم محمدعلی نسب؛ زینب محمدعلی نسب