نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 15-26

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ سمیه جدیدیان