نویسنده = ������������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 4
2. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 15-28

10.22084/smms.2018.15079.2129

نایب علی رحمتی اصل؛ بهرام یوسفی؛ دکتر شیرین زردشتیان؛ سعید صادقی یروجردی


3. شناسایی و اولویت بندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1396، صفحه 69-82

10.22084/smms.2017.14181.2082

سیده الهام کاظمی رضایی؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی


4. رابطه سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 29-37

کامران عیدی پور؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ حامد فرزی