نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1396، صفحه 69-82

10.22084/smms.2017.14181.2082

سیده الهام کاظمی رضایی؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی