نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی تعادل پویای ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردیمچ پا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 139-151

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد حسین علیزاده؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


2. آیا طول عضلات همسترینگ دختران با میزان کایفوز آنان رابطه دارد؟

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 101-110

رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ سمیرا شهبازی؛ شهرزاد زندی