نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی درسازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 89-100

رضا محمد کاظمی؛ حمید قاسمی؛ محمدرضا رستم بخش