نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین تحلیل رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 97-110

یوسف یاوری؛ محمدرضا اسمعیلی؛ جواد رضایی