نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش و کارکردهای توسعۀ فرهنگ و جو سازمانی در تعهد سازمانی کارمندان ادارۀ کل تربیت بدنی استان همدان

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 83-96

نادیا حمزه لویی؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ مصطفی افشاری