نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 165-180

10.22084/smms.2020.22575.2683

مبین حاجی حسنی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی