نویسنده = �������������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی شطرنج

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 29-44

حسن اسدی؛ محمد نقی ابراهیم زاده؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا سعید آذری