نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1396، صفحه 53-67

10.22084/smms.2017.13712.2049

عابد محمودیان؛ دکتر سعید صادقی بروجردی؛ سردار محمدی