نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد‌ ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائۀ مقیاس اندازه گیری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 49-68

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محسن حمیدی