نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.10518.1866

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


2. مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 93-103

رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا تسلیمی


3. ابعاد‌ ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائۀ مقیاس اندازه گیری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 49-68

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محسن حمیدی