نویسنده = سید نصرا... سجادی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-27

فرشته کتبی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد حسین رضوی؛ نصرالله سجادی


2. اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-14

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفری؛ وحید ساعت چیان؛ سید مهدی رسولی


3. مقایسة کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-48

سید نصراله سجادی؛ احمد محمودی؛ محمود گودرزی؛ مهران میزانی


4. ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-48

مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرا... سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ یوسف اسلامی