نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 19-32

هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده؛ افشار هنرور