نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 43-56

10.22084/smms.2017.10702.1879

وجیهه جوانی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان