نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر بخش های پشتیبان بر بخش اصلی صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل مفهومی کل نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2020.21853.2637

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی؛ آرمان حیدری


2. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.22084/smms.2018.14464.2090

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی