نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان وبلوچستان براساس مدل SWOT

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 73-85

10.22084/smms.2017.11346.1920

فاطمه ضیائی؛ سیدرضا موسوی گیلانی؛ سیداحمد نژاد سجادی