نویسنده = ������ �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. تدوین الگوی مفهومی تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران براساس نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.21383.2554

زهره کریمی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ رضا نیک بخش


2. مدلسازی ورزش برای توسعه و صلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22084/smms.2021.23095.2734

فریده شریفی فر؛ محسن ابوفاضلی؛ رضا نیک بخش؛ حبیب هنری


4. ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 123-140

10.22084/smms.2020.21371.2552

حسن طاهرخانی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش