نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 57-71

10.22084/smms.2017.11084.1908

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ شکوفه کریمی