نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت موجود و اثر بخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1396، صفحه 31-42

10.22084/smms.2017.10862.1890

سعید نیکوخصلت؛ یعقوب بدری آذرین؛ احد شاهین؛ سعید فتح اللهی؛ مریم فریدفتحی