نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 85-95

مسعود فریدونی؛ حسن اسدی؛ مجید جلالی فراهانی