نویسنده = ���������������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی تعادل پویای ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردیمچ پا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 139-151

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد حسین علیزاده؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی