نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی