نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 63-71

10.22084/smms.2016.1612

مریم آقاخانبابائی؛ سید امیر احمد مظفری؛ حسین پورسلطانی