نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 17-32

10.22084/smms.2017.10393.1857

زهرا آزموده مقدم؛ معصومه کلاته سیفری؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی