نویسنده = رحیمه مهدی زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-85

رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ فریده تقی پور جهرمی


2. تأثیر ثبات عضلات مرکزی بر زاویه لوردوز کمری دختران سنین دانشگاهی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-126

رحیمه مهدی زاده