نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه پدافند غیرعامل در ورزش کشور (با رویکرد کیفی)

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23210.2751

مینا ارجمند؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی