نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی شهروندان استان گیلان

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 51-66

10.22084/smms.2020.20656.2495

فاطمه مولائی فرد پیله رود؛ میر حسن سید عامری؛ رحیم رمضانی نژاد


2. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 29-40

10.22084/smms.2019.17945.2288

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی


3. بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 37-45

محمد علی جهاندیده؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد