نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی


2. بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-45

محمد علی جهاندیده؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد