نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1398، صفحه 163-176

10.22084/smms.2019.15802.2167

اسفندیار خسروی زاده؛ جمال لطیفی؛ عزت اله شاهمنصوری


2. وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 61-72

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ نادر شوندی