نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور