نویسنده = سیدمحمد کاشف
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 65-78

10.22084/smms.2020.21104.2530

اکرم سلطانی؛ سیدمحمد کاشف؛ احمد تاج الدین عثمان


2. شناسایی و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ پذیری ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-22

شهروز فرج زاده؛ سید محمد کاشف؛ سید مهدی آقاپور