نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های هوش فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت ورزشی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 35-47

سمیه ولی زاده الوان؛ زهره مشکاتی؛ سحر فائقی