نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل توسعه ورزش سالمندی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/smms.2022.25621.2999

مهتاب خان محمدی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان؛ سید محمد حسین رضوی


2. بررسی فرصت ها و چالش های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 67-86

10.22084/smms.2021.21020.2523

خدیجه پورذبیح سرحمامی؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی


3. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 67-79

10.22084/smms.2019.17102.2240

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی