نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 103-112

علی ضمیری کامل؛ مجید سلیمانی؛ اعظم ایزدی مهر